Školní družina - informace

Tak jako v minulém školním roce, tak i v letošním školním roce 2021/22 je pro naše žáky otevřena školní družina každý den od 12:00 do 16:00 hod..

 

Vážení rodiče,

prosíme Vás o měsíční úhradu části neinvestičních nákladů na školní družinu.

Částka na zajištění družiny je 100 Kč za měsíc, částka na pitný režim 30 Kč.

Úhradu provádějte prosím vždy do 15-tého dne v měsíci.

 

Předem Vám děkujeme.

Vnitřní řád ŠD.docx (34491)

 

ŠVP Školní družiny je k nahlédnutí ve škole.