Projekt "Škola pro všechny"Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků


Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze.

Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí
v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt
realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci
s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci
s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými
skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:1. pilotní ověřování pozice
Koordinátora inkluze ve školách.2. zřízení funkcí školního
asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa
ve školách.Vzdělávací
program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby
partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na
15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a
širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).