Vysvědčení

 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2022/23

 se bude vydávat v úterý 31.1.2023 poslední hodinu (žáci si přinesou obal).

 
 
 

 

Zobrazený průměr známek v aplikaci Skolaonline je pouze orientační. 

Učitel není povinen udělit výslednou známku na vysvědčení na základě uvedeného průměru.