Naše škola je i v tomto školním roce 2021/2022

 přihlášena na plavecký výcvik do Vyškova.

 
 

Lekce plavání budou probíhat každé úterý v termínu od 31.5.2022 do 28.6.2022.

Žáci se zúčastní celkem 5 lekcí.

 
 
 
 
 
 

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik v tomto školním roce 2019/2020 bude probíhat

od 5.2.2020 do 11.3.2020.

 
Plavecký výcvik je povinný pro všechny žáky školy.
Pokud se někdo nemůže zúčastnit výcviku ze zdravotních důvodů,
 je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
 
Odjezd 8.45 hod od školy (první hodina dle rozvrhu),
návrat kolem 11.50 (poslední hodina dle rozvrhu).