Ve středu 1.6.2022

proběhne sběr starého papíru.

 
 
                                                                                                                                                                                                  publikováno 25.5.2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1 (1) (1).doc (45056) 

 

Žádost o odklad:

Zadost-o-odklad-CZ_UKR.docx (30870)

                                                                                                                                                                                                   publikováno 23.5.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Úspěchy žáků naší školy

 

                             

                                                                                                                                                                                       publikováno 19.5.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

 

 

                                                                                                                                                                                                publikováno 18.5.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                    publikováno 5.5.2022

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Základní škola Letonice oznamuje rodičům,

že rozhodnutí o přijetí svého dítěte do 1. třídy si mohou vyzvednout

ve středu 4.5.2022 od 13.00 do 16.00 hodin

v budově školy u paní ředitelky.

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                   publikováno 2.5.2022

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme paní Tognerové za sazenice bylinek pro naši školní zahradu, 

které nám darovala.

 
 
                                                                                                                                                                                               publikováno 2.5.2022
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     

 

Individuální třídní schůzky se konají v budobě školy

v úterý 26.4.2022

v době od 15.00 do 17.00 hodin.

 
 
                                                                                                                                                                                              publikováno 21.4.2022
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujem všem rodičům, kteří se zúčastnili dobrovolné brigády na školním pozemku.

Velice si vážíme vaší ochoty pomoci, aby se prostory naší školní zahrady pro naše žáky ještě více zpříjemnily.

 
 
                                                                                                                                                                                                   publikováno 20.4.2022
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VELIKONOCE

 

Ve čtvrtek 14.4.2022 mají žáci velikonoční prázdniny.

V pátek 15.4.2022 a v pondělí 18.4.2022 jsou státní svátky.

Do lavic se dětí vrací v úterý 19.4.2022.

 

 

Ať Velikonoce krásné máte, 

sluníčka si užíváte

 a štěstí vás čeká na každém kroku, 

nejen o svátcích, ale i po zbytek roku.

 

To vám přejí zaměstnanci ZŠ Letonice.

 
 
                                                                                                                                                                                                   publikováno 12.4.2022
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                   publikováno 5.4.2022

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
                                                                                                                                                                                       publikováno 28.3.2022
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

KONEC ROUŠEK A UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ

OD 14.3.2022 

 

 

S účinností od 14. 3. dochází k dalšímu rozvolňování covidových opatření ve společnosti i ve školách, pro nás se tedy jedná o změnu provozu po návratu z probíhajících jarních prázdnin.

 • Ruší se povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek nosu a úst.

 • Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek ani na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

 • Pokud se ovšem v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek. V případě takové školní akce je tedy třeba své dítě respirátorem nebo rouškou vybavit, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.(Vše v závislosti na aktuálně platná mimořádná opatření MZ ČR.)

 

Máme obrovskou radost, že epidemiologická situace umožňuje návrat k prakticky běžnému provozu ve škole. Covid a další virová onemocnění ovšem samozřejmě nezmizela, prosíme tedy i nadále o dodržování již osvojených hygienických pravidel. Především pravidelné mytí a dezinfekce rukou, respektování případného odstupu od ostatních, častější větrání v místnostech, neposílání dětí s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění do školy.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Jarní prázdniny

 
V týdnu od 7.3. do 11.3.2022 mají děti jarní prázdniny.
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

Za vysvědčení dostali naši žáci novou interaktivní tabuli, 

která jistě obohatí výuku ve všech předmětech.

 

 

publikováno 22.2.2022

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění

 

Všechny kroužky na naší škole jsou od 31.1. - 3.2.2022 zrušeny.

 
                            
                                                                                                                                                                               publikováno 31.1.2022.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

V pondělí 31.1.2022 se poslední vyučovací hodinu 

vydává žákům výpis z pololetního vysvědčení.

(donést složku na vysvědčení)

Výuka bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd.

 
 
 
 

 

V pátek 4.2.2022 jsou pololetní prázdniny.

                                                                                         
                                                                                                                                                                                         publikováno 28.1.2022
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

! POZOR !

 

ZŠ Letonice oznamuje, 

že se v týdnu od 24.1. do 28.1.2022

nebudou konat žádné kroužky, včetně výuky Náboženství.

 
                                                                                                                                                                                                 publikováno 24.1.2022

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

Naši žáci 4. ročníku se v termínu od 3.1. do 7.1.2022 zúčastnili zimní školy v přírodě zaměřenou na výuku lyžování ve spolupráci se               ZŠ Bučovice 711. 

Akce se konala v pěkně vybaveném areálu Sachova studánka v Horní Bečvě.

Žáci i paní učitelka hodnotí celou akci jako velmi zdařilou a přínosnou. 

Jsme rádi, že většina dětí měla možnost zažít něco nového, 

navázat  přátelství se svými budoucími spolužáky a osvojit si mnohé dovednosti.

Věříme, že se této zimní školy v přírodě budeme účastnit s našimi žáky i v příštích letech.

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

V pondělí 6.12.2021 proběhne školní         "čertovsko-mikulášská" nadílka.

Žáci mohou přijít tématicky oblečeni.

 
 
                                                                                                                                                                                   Publikováno 3.12.2021
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

Rozsvícení vánočního stromu spojené s vystoupením žáků základní školy je 

ZRUŠENO.

                                                                                                                                                                                     publikováno 26.11.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 23.11.2021 se ve škole konají individuální třídní schůzky.

Konkrétní čas schůzky si s vámi domluví třídní učitelky.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze s respirátorem.

 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       publikováno 18.11.2021
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Dne 15.11.2021 nabízíme možnost fotografování ve škole - vánoční tématika.

Série fotografií stojí 390 Kč.

Informace k fotografování najdete na nástěnce před školou.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

TESTOVÁNÍ

 

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, 

ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne

 ve dnech 8. a 15. listopadu testování na Covid-19.

Screeningové testování se týká i okresu Vyškov.

 
 
                                                                                                                                                                                          Publikováno 3.11.2021
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

 

Mateřská škola Letonice oznamuje zákonným zástupcům žáků základní školy,

že v pondělí, úterý a středu nebudou mít jejich děti zajištěný oběd. 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

 
 
                                                                                                                                                                                             publikováno 29.10.2021

 

Naše škola podporuje projekt

"PĚŠKY DO ŠKOLY"

 
více na:

www.peskydoskoly.cz

 

Ve čtvrtek 16.9.2021 v 16.00 hodin 

se v jednotlivých třídách konají třídní schůzky.

 
 
 
 
 
 

Školní rok 2021 - 2022

 
 

    Školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021               v 8.00 hodin.

 

Všichni žáci si přinesou aktovku (školní batoh) na učebnice, 

 přezůvky nejlépe s bílou podrážkou a respirátor nebo roušku.

 
Nahlásí zájem o obědy a školní družinu.
Vzhledem k doporučení co nejvíce omezovat kontakt žáků a veřejnosti, prosíme, aby žáci v první třídě byli doprovázeni maximálně 2 osobami. Ostatní rodiče žáků vyšších tříd nemohou být do budovy vpuštěni.
Za nepříznivého počasí proběhne slavnostní zahájení nového školního roku ve třídách pouze pro žáky. 
 
První školní den nejsou zajištěny obědy a školní družina.
Vyučování končí po první vyučovací hodině.
 
 
 
 

Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

 

Na začátku školního roku bude v souladu s mimořádným opatřením MZČR ve všech školách provedeno preventivní screeningové testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a to v rozsahu 3 antigenních testů.  

Testování formou samotestů podobně proběhne ve třech termínech:

 • ve středu 1. září 2021
 • pondělí 6. září 2021
 • ve čtvrtek 9. září 2021

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky:

 1. prodělané onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 2. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák/yně screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Platí povinnost nošení roušek ve společných prostorech školy.

 

 

 

Informace pro rodiče žáků ZŠ Letonice školní rok 2021/2022

Kontakt tel. č. 517383737, zs.letonice@seznam.cz, www.zsletonice.cz, školní mobil 775634741

Vyučování

 • Škola se otevírá v 7.30 hodin. Po domluvě s ředitelkou školy je možné, v nezbytně nutných případech, zajistit pedagogický dozor od 7.00 hodin. Žádost k vyzvednutí u ředitelky školy.
 • Žáci se do školy dostaví nejpozději v 7.45 hodin.
 • Vyučování začíná v 8.00 hodin.
 • Konec vyučování podle rozvrhu tříd

Obědy

 • Obědy se vydávají v budově ZŠ
 • Informace o placení stravného u vedoucí školní jídelny v MŠ
 • Odhlašování obědů v mateřské škole na tel. č. 515539345 vždy do 7.00h ráno!!

Školní družina

 • Provoz od 12.00h do 16.00h
 • Poplatek 100 Kč na provoz a 30 Kč na čaj měsíčně
 • Přednost mají mladší žáci a žáci zaměstnaných obou zákonných zástupců

Pitný režim od října 2021

Je možné chodit na čaj – pondělí, středa, pátek  - 200 Kč/rok

Škola je zapojena do dotačního projektu „Mléko a ovoce do škol“.

 

Na školní pomůcky se vybírá 400Kč/rok  

(pracovní sešity, sešity, papíry do VV, PČ)

Přezůvky s pevnou patou z důvodu bezpečnosti, nejlépe s bílou podrážkou

POMŮCKY:

Pouzdro - obyčejné měkké tužky -2 ks, pastelky – 6 ks, guma, nůžky, pero – 2 ks, pravítko

Výtvarná výchova a pracovní činnosti - vodové barvy, 3 štětce různých velikostí, hluboký kelímek na vodu (nejlépe s víčkem), tuhé lepidlo v tyčince, plastelína, voskovky, fixy, tempery 6 ks, zástěra nebo staré tričko jako ochrana oděvu, pastelky /žáci  uloží do školní zásuvky/. Vše doporučujeme podepsat.

Do tělesné výchovy – tričko, šortky, sportovní obuv do tělocvičny s bílou podrážkou, teplákovou soupravu, tenisky na hřiště, sáček (nejlépe plátěný, ne igelitový) do šatny na oblečení do tělocviku.

Doporučujeme podsedák na židli, sešity a učebnice obalit a podepsat.

Je nutné každý den dětem kontrolovat deníček a pouzdro.

Přečtěte si pozorně školní řád!

Rodiče jsou povinni vždy nahlásit změnu údajů (např. telefon, bydliště, pojišťovna)

Informace budou upřesněny na třídních schůzkách ve čtvrtek 16. 9. 2021 v 16 hodin

Konzultační dny 1. pololetí šk. roku 2021/2022  – vždy 1. pondělí v měsíci: 

tj.  4.10., 1.11., 6.12.2021 a  10.1.2022.

 

 

 

Školní rok 2020 - 2021

 

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, 

na základě vládních mimořádných opatření je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) ve školách, za níže uvedených podmínek. 

Výuka bude na naší škole probíhat běžným způsobem, tzn. ve všech třídách dle rozvrhu.

 

Testování

Žáci musí ve škole podstoupit 2x týdně POC antigenní test. Testovací dny budou pondělí a čtvrtek. 

V případě nepřítomnosti žáka bude žák otestován v den jeho příchodu do školy (např. bude-li žák testován ve středu, ve čtvrtek již nemusí). Testování bude probíhat ve škole před začátkem vyučování. Nejmladším žákům je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (v tomto případě při vstupu do školy musí mít zákonný zástupce respirátor).

V případě pozitivního výsledku v pondělí musí žák do izolace a neprodleně domů. Bude-li žák pozitivně testován ve čtvrtek, musí do karantény celá třída. U žáka s pozitivním výsledkem testu, jsou rodiče povinni kontaktovat lékaře a podstoupit PCR test. Výsledek testu rodiče neprodleně oznámí škole. O dalším postupu rozhoduje KHS. 

 

Výjimky z testování

Test nemusí podstoupit žák, který: 

 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, provedený na certifikovaném odběrovém místě, ne starší 48 hodin 

 • doloží certifikát min. zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo alespoň 14 dní a žák nemá příznaky onemocnění 

 • doloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. 

Žák, který nepodstoupí testování a nedoloží potvrzení výše uvedených výjimek, nebude se moci prezenční výuky účastnit. Jeho absence je evidována jako omluvená. Nevzniká mu nárok na distanční výuku, bude mu pouze poskytnuta přiměřená míra podpory. 

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci si musí chránit dýchací cesty po celou dobu přítomnosti ve škole chirurgickou rouškou, nemusí mít respirátor. Škola tyto ochranné prostředky neposkytuje. 

 

Zakázané činnosti jsou zpěv a sport. Budou nahrazeny jinými aktivitami v rámci vyučování. 

 

Stravování

Žáci, kteří chodí na oběd, budou automaticky přihlášeny ke stravování. 

 

Školní družina

Družina bude v provozu.

 

 

Podrobné informace k návratu žáků do škol od 12.4.2021

 

 

 

Kontrola úkolů

 

Žáci všech ročníků donesou v pátek 9.4.2021 mezi 11.00 - 12.00 hodinou splněné úkoly ke kontrole.

 

 
publikováno 7.4.2021 

                                                                  Vám přeje kolektiv ZŠ Letonice

 

Český zahrádkářský svaz v Letonicích 

společně s Obecním úřadem pořádá akci:

 
 
                                                                            publikováno 31.3.2021

 

! POZOR !  

CELOŠKOLNÍ PROJEKT

 
Otevři odkaz a dozvíš se vše potřebné.
 
 
 
                                                     publikováno 30.3.2021

 

 

 

                                                                               publikováno 26.3.2021

Kontrola úkolů

 

Žáci všech ročníků donesou v pátek 26.3.2021 mezi 11.00 - 12.00 hodinou splněné úkoly ke kontrole.

Zkontrolované sešity budou k vyzvednutí v pondělí 29.3.2021 v době 7.30 - 8.30 hodin.

Následuje online výuka.

 
publikováno 22.3.2021 

Aktuální informace 

 
Vážení rodiče,
 
došlo, k tomu, co nikdo z nás nechtěl. 
Po včerejším jednání vlády došlo k opětovnému uzavření škol. 
Vyjádření z MŠMT naleznete pod tímto odkazem.
 
                                                                                                                                                                                        publikováno 27.2.2021 9:30 hodin
 
 
 
 
 

Informace k provozu školy od pondělí 1.3.2021

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR očekáváme konkrétní informace ze strany MŠMT k provozu školy od 1.3.2021.

Žádáme rodiče žáků, aby průběžně sledovali webové stránky školy, kde vás budeme o novinkách informovat.

Rodiče žáků 1. a 2. třídy obdrží email s konkrétními informacemi o online výuce.

 

V pondělí 1.3.2021 v době od 7.30 do 8.30 si žáci 1. a 2. třídy vyzvednou ve škole všechny školní pomůcky potřebné pro online výuku.

 

                                                                                                                                                                              publikováno 26.2.2021 10:00 hodin

                                                                                                                                                                             Jarní prázdniny

informujeme, že v týdnu od 22.2.2021 do 26.2.2021 jsou jarní prázdniny.

                           

                                

Konzultační den

Pondělí 1. března 2021 od 14.00 do 17.00 hodin

Milí rodiče,

jako každé první pondělí v měsíci máte možnost tento den probrat výsledky a chování vašeho dítěte s třídní učitelkou. 

Napište jí email, že o konzultaci máte zájem.

Domluvíte se na konkrétní formě a času – osobní setkání, zpráva na emailu ...

 

                                                                                                                                                                                                    Publikováno 19.2.2021

Kontrola úkolů

 

Žáci 3.- 5. ročníku donesou v pátek 12.2.2021 mezi 11.00 - 12.00 hodinou splněné úkoly ke kontrole.

Zkontrolované sešity budou k vyzvednutí v pondělí 15.2.2021 v době 7.30 - 8.30 hodin.

Následuje online výuka.

 
publikováno 10.2.2021 

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 5. třídy,

kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu na víceletém gymnáziu.

Do 1.3.2021 musí být podána "Přihláška ke vzdělávání - studium na střední škole."

Tiskopis přihlášky je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Vyplněnou přihlášku přineste k potvrzení ředitelce ZŠ Letonice            po telefonické nebo emailové domluvě.

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia proběhnou 14. a 15.4.2021

 
                                                                                                                                                                                                      publikováno 10.2.2021

 

Kontrola úkolů

 

Žáci 3.- 5. ročníku donesou v pátek 5.2.2021 mezi 11.00 - 12.00 hodinou

splněné úkoly ke kontrole.

Zkontrolované sešity budou k vyzvednutí v pondělí 8.2.2021 v době 7.30 - 8.30 hodin.

Následuje online výuka.

 
publikováno 1.2.2021  16.00 hod

 

Vydání vysvědčení 

 

Distančně vzdělávaným žákům 3.,4.,5. třídy 

bude individuálně vydán výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

ve čtvrtek 28.1. v době od 11.00 - 14.00 hodin.

 

Pokud si výpis z vysvědčení žák/žákyně v tento den nevyzvedne, 

dostane ho nejpozději 3. den po nástupu do školy k prezenční výuce.

 

Žákům 1. a 2. třídy bude výpis z vysvědčení vydán              ve čtvrtek 28.1.2021 poslední vyučovací hodinu.

 

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

 

 

Kontrola úkolů

 

Žáci 3. - 5. ročníku donesou v pátek 22.1.2021 mezi 11.00 - 12.00 hodinou

splněné úkoly ke kontrole.

                                                                                                                                                                                                        publikováno 20.1.2021
 

 

Zkontrolované sešity budou k vyzvednutí v pondělí 25.1. v době 7.30 - 8.30 hodin.

Následuje online výuka.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informace k nástupu žáků do školy 4.1.2021

 

Žáci 1. a 2. ročníku do školy nastupují 4. 1. 2021.

 • Začátek vyučování je v 8.00 hodin, škola bude otevřena od 7.00 hodin
 • Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu
 • Obědy – všichni žáci 1. a 2. ročníku jsou automaticky přihlášeni ke stravování, v případě nepřítomnosti či jiného důvodu, je třeba jídlo odhlásit v MŠ na tel. čísle 515539345 do 7.00 hodin ráno
 • Školní družina je v běžném provozu od 12.00 hodin do 16.00 hodin.
 • Je stanovena povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu přítomnosti žáků ve škole
 • Období zvýšené nemocnosti – osobní odpovědnost zůstává na vás, neposílejte nám do školy děti s jakýmikoliv příznaky onemocnění

 

Žáci 3., 4., 5. ročníku budou mít distanční výuku se zadáváním úkolů v pondělí na webu školy a online výuku naplánovanou v MS Teams kalendáři, který musíte pravidelně sledovat.

 

Žáci 3.,4. a 5. třídy si vyzvednou pomůcky ve škole v pondělí 4.1.2021 od 7,00  do 8,30 hodin a od 9 hodin následuje online výuka.                                                                                                                                                        Publikováno 29.12.2020

 

KONZULTAČNÍ DEN

Pondělí 4. ledna 2021

Milí rodiče,

máte možnost tento den probrat výsledky a chování vašeho dítěte s třídní učitelkou. Napište jí email, že o konzultaci máte zájem. Domluvíte se na konkrétní formě – telefon, zpráva na emailu. Jestliže chce třídní učitelka cokoli ohledně vašeho dítěte s vámi řešit, vždy se sama snaží kontaktovat vás individuálně.

                                                                                                                                                                                                     Publikováno 29.12.2020

 

Vážení zákonní zástupci a žáci,

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření 

zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 • základních škol,
 • středních škol a konzervatoří,
 • vyšších odborných škol,
 • základních uměleckých škol,
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do školy naposledy 

v pátek 18. prosince.  Následují vánoční prázdniny do 3.1.2021. 

Školní vyučování začne v pondělí 4.1. 2021 v režimu, který bude v souladu s aktuální situací.  Žáci i rodiče obdrží informace po rozhodnutí MŠMT.

Školní stravování

Obědy od 21.12. do 3.1.2021 mají všichni žáci odhlášené. Od 4.1. 2021 budou mít obědy opět přihlášené , pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit.

                                                                                                                                             publikováno 17.12.2020  7.30 hod

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 publikováno 17.12.2020  7.30 hod

 KONZULTAČNÍ DEN 

pondělí 7. prosince 2020

 

Vážení rodiče,

tento den máte možnost probrat výsledky a chování vašeho dítěte s třídní učitelkou.
Napište jí email, že o konzultaci máte zájem. Domluvíte se na konkrétní formě - telefon, zpráva na emailu, osobní setkání ve škole.
Jestliže chce třídní učitelka cokoli ohledně vašeho dítěte s vámi řešit, vzdy se sama snaží kontaktovat vás individuálně.
 
                                                                                                                                                                                           publikováno 1.12.2020

Informace k nástupu žáků do školy 30.11.2020

 

V pondělí 30.11.2020 se vrací do školy žáci všech ročníků.

Výuka tak bude probíhat dle běžného rozvrhu.

Je stanovena povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu přítomnosti žáků ve škole.

Nadále platí omezení v hodinách HV a TV.

Žáci budou automaticky přihlášeni ke stravování, 

v případě nepřítomnosti ve škole je třeba stravu odhlásit v MŠ na tel. čísle 515 539 345

 

                                                                                                                                                                           publikováno 27.11.2020

 

                                                                                                                                                             publikováno 24.11.2020

Informace pro rodiče žáků pro týden od 23.11. do 27.11.2020 

 •  je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy

 •  vyučování končí po čtvrté vyučovací hodině tj. 11.40 hodin

 •  následuje oběd (všichni žáci, kteří chodili na obědy, budou automaticky přihlášeni ke stravování, v případě nepřítomnosti ve škole je třeba stravu odhlásit     v MŠ  na tel. čísle 515539345 do 7.00 hodin ráno)
 •  školní družina je v běžném provozu od 12.00 hod do 16.00 hodin 
 •  je stanovena povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu přítomností žáků ve škole
 • pro žáky 3., 4., 5. ročníku pokračuje distanční výuka

                                                                                                                                                   publikováno 20.11.2020

Kontrola úkolů

 

V pátek 20.11.2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin 

budeme opět před budovou školy vybírat splněné úkoly ke kontrole.

Vyzvednout si je můžete opět v pondělí ve stejnou dobu.
 
 

Návrat žáků 1. a 2.třídy do školy

 

v souvislosti s návratem žáků 1. a 2. třídy do školy od 18.11.2020 budou v naší škole platit následující pravidla:

 •  Začátek vyučování je v 8.00 hodin, škola bude otevřena od 7.00 hodin.
 •  Vyučování bude končit každý den po 4. vyučovací hodině, tj. v 11.40 hodin.
 •  Obědy do pátku 20.11.2020 z důvodu uzavření MŠ Letonice nebudou, dejte  dětem větší svačinu a dostatek pití.
 •  Školní družina bude v běžném provozu od 12.00 do 16.00 hodin.
 •  Je stanovena povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu přítomnosti  žáků ve škole. Proto by dítě mělo mít k dispozici minimálně jednu roušku na   výměnu.

 Osobní odpovědnost zůstává na vás - pokud se vám bude zdát, že dítě není zdravotně v pořádku, neposílejte ho do školy, předejdete tak mnoha nepříjemnostem.

 

Pro žáky 3., 4., 5. ročníku pokračuje distanční výuka se zadáváním úkolů v pondělí.

Pravidelně sledujte MS Teams kalendář s termíny online výuky.

Online výuka

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu pokračujeme v distančním vzdělávání.

Distanční výuka je povinná pro všechny žáky.

Výuka bude realizována od 2. 11. 2020 následovně:

 1. Úkoly budou zadávány na web školy každé pondělí dopoledne.
 2. On-line výuka bude zatím probíhat jen ve 4. a 5. třídě z důvodu nedostatečného počtu přidělených licencí pro naší školu. Na plný počet licencí čekáme. Během následujícího týdne bychom měli obdržet zbývající licence.
 3. Žáci 4. a 5. tříd budou kontaktováni e-mailem s bližšími informacemi.
 4. Po získání zbylých licencí budou e-mailem kontaktováni i zákonní zástupci žáků 1.,2. a 3. třídy.
 5. Pokud se žák nemůže on-line výuky zúčastnit, nahlásí nepřítomnost zákonný zástupce třídní učitelce e-mailem.
 6. On-line výuka bude realizována přes MS Teams.

Online vyučování začne ve středu 4.11.2020. V tento den proběhne zkouška spojení.

4. třída – 9.00 hodin

5. třída – 10.00 hodin

 

Návod: Přihlášení do aplikace MS Teams

Každému žáku budou vygenerována přístupová hesla, která budou zaslána na mail zákonných zástupců.

Je nutné dle video návodu stáhnout danou aplikaci do vašich zařízení (PC, notebook, tablet,..).

 

                             www.youtube.com/watch?v=kwb3Sved0KE

          

Těšíme se na setkání v online prostředí a přejeme bezproblémovou instalaci aplikace.

 

 

V pátek 6.11.2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin 

budeme před budovou školy vybírat splněné úkoly ke kontrole dle požadavků jednotlivých tř. učitelek.

Pracovní sešity a sešity si vyzvednete opět v pondělí 9.11.2020 mezi 8.00 - 10.00 hodinou v budově školy.

 

 

 

Oznámení pro rodiče

 

Podle nařízení vlády ČR je škola uzavřena od 14.10. - 23.10.2020.

 

Od 26.10. do 30.10.2020 proběhnou podzimní prázdniny.

 

Sledujte pravidelně webové stránky školy: www.zsletonice.webnode.cz

 

Ve složce "Distanční výuka" naleznete od 19.10.2020 další aktuální informace.

Vyjádření MŠMT k novým opatřením zavedených ve školách

 

priloha_829498950_5_Opatření MŠMT.pdf (287069)
priloha_829498950_6_Opatření pro školy - přehledně.pdf (158600)
 

 

 

 

Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb a ve společných prostorách škol.

Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.