Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

Podrobné info zde: 

Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)


Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení), MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Tiskopis přihlášky:

 

 

 

 

Pod tímto odkazem naleznete zkušební testy z ČJ a M, jejichž zadání bylo v minulých letech předmětem PZ.

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

                                                                                                                                publikováno 3.1.2023

____________________________________________________________________________________________________________