Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024 - 1. pololetí

ZÁŘÍ

   4.9.   Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
 18.9.   Podzim na dědině (Skanzen Strážnice)  2. -5. třída
 20.9.   Zlatý meč sv. Václava - Knihovna Letonice  - ŠD
 19.9.   Společné třídní schůzky
 29.9.   Projektový den - Záchranné složky - ČČK, HZS
 

ŘÍJEN

  2.10.  Konzultační den

  3.10   Hudební pohádka "O Smolíčkovi"

  4.10.  Roztančená škola - akce "Děti v pohybu"
 25.10.  Projektový den - Podzim
           School stars - talentová soutěž organizovaná žáky 5. třídy
           Drakiáda
 

LISTOPAD

  6.11.  Konzultační den
10.11.  Projektový den " sv. Martin"
15.11.  Vánoční fotografování  - v 10.00 hod
16.11   Hravá škola - deskové hry
Knihovna Bučovice ( slavné dvojice a party v dětské literatuře) - 3. třída
 

PROSINEC

 
Pochod napoleonských vojsk Letonicemi
4.12.   Konzultační den
5.12.   Mikulášská nadílka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18.12.  Hudební skupina Marbo - výchovný koncert
19.12.  Základní škola v období adventu - den otevřených dveří  od 14.00 - 18.00
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023 - 2. pololetí

 
 

Leden

  31.1.  Ukončení prvního pololetí, vydání pololetního vysvědčení

 
 

Únor

  2.2.  Klára Smolíková - beseda   4., 5.třída

 17.2.  Včely a jejich svět - workshop

 21.2.  Projektový den - Lidové tradice (školní karnevalová merenda)

          Edukativně - stimulační skupinky, které pořádá naše škola pro děti z MŠ   1. lekce

          28.2.    2. lekce

            7.3.    3. lekce

          21.3.    4. lekce

          28.3.    5. lekce

 24.2.  Učíme se žít zdravě - setkání se členkami ČČK   (1. a 2. třída)

        

          

Březen

  8.3.   Návštěva divadla Radost v Brně  - Kráska a zvíře

 13. - 19.3.   Jarní prázdniny

 21.3.  Klokan - matematická soutěž pro 1.,2.,3.,4., a 5. ročník

 24.3.  Mobilní planetárium

 30.3.  Návštěva vystoupení folklórního souboru Ondráš v Letonicích

 31.3   Návštěva předškoláků v 1. třídě

 31.3.  Ukliďme Česko - úklid kolem školy

 
Účast žáků 5.ročníku naší školy ve výtvarné soutěži pořádané
Jihomoravským krajem a Krajským ředitelstvím PČR na téma: "Bezpečně v kyberprostoru".
 
 
 

Duben

  4.4.   Zápis do 1. třídy

  5.4.   Projektový den - Velikonoční tradice

14.4.   Aprílový pyžamový den

17.4. - 21.4.   Zážitkový pobyt  RS Nesměř

25.4.   Třídní schůzky

28.4.   Zdravotní soutěž ve Vyškově  - 3., 4., 5. třída 

 
 

Květen

   5.5.  Fotografování tříd  

 14.5.  Den matek

 16.5.  Exkurze do hl. města Prahy - žáci 5. třídy 

 19.5.  Sběr starého papíru

 23.5.  Poznáváme památky našeho krajského města Brna - 4. třída

 31.5.  Baseball do škol - ukázka , Pelikans Bučovice    1.,2 třída

 

Plánované akce:

 Celostátní testování žáků 5. tříd

 

Červen

   1.6.   Den dětí

   8.6.   Dopravní hřiště     4. třída

  12.6.  Návštěva výstavy lidových tradic v místní knihovně - Hody

 14.6.   Školní výlet - Bouzov, Mladečské jeskyně

 19.6.   Soutěž v baseballu na hřišti Pelikans Bučovice - žáci 1. a 2. třídy

 21.6.   Pasování žáků 1.třídy na čtenáře

 26.6.   Rozloučení se žáky 5. třídy

 28.6.   Olympiáda (MAP Bučovice)

      Lekce plavání: 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6.

 
 
 
 
 

Všechny akce jsou součástí všestranného a osobnostního rozvoje žáků.

Termíny a nabídka akcí se mohou měnit podle aktuální situace.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechny akce jsou součástí všestranného a osobnostního rozvoje žáků.

Termíny a nabídka akcí se mohou měnit podle aktuální situace.

 

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023 - 1. pololetí

 

ZÁŘÍ

 

  1.9.     Slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023

14.9.     Knihovna Letonice

             - výstava literárních a výtvarných prací na téma: "Moje škola, moje školka"

15.9.     Třídní schůzky

20.9.     Sportovní olympiáda žáků 5. ročníků základních škol - MAP Bučovice

            (areál fotbalového hřiště Rašovice)

21.9.     Dnes za školou - zdravotní projekt ve spolupráci s ČČK

21.9.     Školní družina - projekt: " Vítáme vás ve škole"

27.9.     Operetka - O červené Karkulce

29.9.     Legenda o sv. Václavovi - projektový den

 
30.9.     Vzdělávací pořad - Náš vesmír  (4.,5., třída)
 
 
 
ŘÍJEN

 

 3.10.  Konzultační den

 4.10.  Za středověkem do muzea Bučovice    2. třída

 7.10.  Dopravní hřiště Vyškov    4. třída

11.10. Za středověkem do muzea Bučovice    1.třída

20.10. Výlet - zámek Slavkov u Brna   3. třída

21.10. "Letonice mají talent" - školní talentová soutěž

22.10. Vystoupení žáků 1. třídy na výstavě Zahrádkářů  (sobota)

24.10.  " Jablíčkový den" - projektový den 

                      návštěva výstavy místních Zahrádkářů

 
 
LISTOPAD
 

          Vytváření přáníček pro seniory na páteční setkání  

  3.11.  Divadelní představení v MŠ - 1. třída

  4.11.  Hudba vypráví - klavírní představení

  7.11.  Konzultační den

15.11.  Fotografování žáků - téma Podzim

18.11.  Ředitelské volno

24.11.  Třídní schůzky    15 - 17 hodin

29.11.  Výlet do Strážnice - Vánoce ve strážnickém skanzenu   3.,4.,5. třída

 

PROSINEC

  2.12.  Pochod napoleonských vojsk - náves  9.00 hodin

  3.12.  Rozsvěcení vánočního stromu

  5.12.  Mikulášská nadílka

  5.12.  Konzultační den

16.12.  Školní družina v knihovně

20.12.  Vánoční dílny

 

 

 

Všechny akce jsou součástí všestranného a osobnostního rozvoje žáků.

Termíny a nabídka akcí se mohou měnit podle aktuální situace.