Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024 - 2. pololetí

 

Únor:

  2.2.  Pololetní prázdniny
  5.2.  Jarní prázdniny
12.2.  Konzultační den
 
Družina 24.2.2024 -  návštěva knihovny        projekt "Vesmír"
 

Výtvarná soutěž - žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili výt. soutěže na téma "Bezpečně v kyberprostoru"

 

Březen

  1.3    První pomoc ve spolupráci s ČČK
  4.3.   Konzultační den
  5.3.   1. lekce  Edukativně stimul. skupinek ( 12.3., 19.3., 26.3., 2.4.)
20.3.   Vynášení Moreny

22.3.   Matematický klokan - matematická olympiáda

26.3.   Ředitelské volno

27.3.   Rytmická show
28.3.   Velikonoční prázdniny
 

Družina: 20.3.2024   -  návštěva knihovny     projekt "Můj přítel"

 

Výtvarná soutěž - žáci se zúčastnili výt. soutěže organizované Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Velikonoční zvyky 
 

Duben

  3.4.  Kroj jak malovaný - výstava a dílna v bučovické knihovně (1. a. 3. třída)
  4.4.  VIDA science centrum Brno - 4., 5. třída - ZRUŠENO (přesunuto na jiný termín)
  8.4.  Konzultační den
  9.4.  Zápis do 1. třídy
12.4. Setkání s profesionálními hasiči
16.4.  Individuální třídní schůzky v době od 15.00 - 17.00 hodin
17.4.  1. lekce výuky plavání  (24.4., 15.5., 22.5.)

22.4.  Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída

25.4.  VIDA science centrum Brno  - 4., 5. třída
30.4. Čarodějnice - kostýmové vyučování
         McDonald´s Cup - okrskové kolo Rousínov  (nominovaní žáci ze 4.,5. třídy) 
 

Družina: 24.4.2024   -  návštěva knihovny    projekt  " Čarodějnice"

        
 

Květen

 
  3.5.  Fotografování tříd
  6.5.  Dopravní hřiště Vyškov - 4. třída
          Konzultační den
12.5.  Vystoupení žáků školy ke svátku Dne matek
17.5.  Zdravotní soutěž
24.5.  Sběr starého papíru v obci
29.5.  Preventivní program ve spolupráci s Policií ČR
 
Družina 27.5.2024 - návštěva knihovny    projekt  "Sport nás baví"
 

Červen

  3.6. - 7.6. Zážitkový pobyt 

10.6.   Vesnice roku 2024 - vystoupení žáků 1. a 5. třídy

13.6.   Turnaj žáků 1. a 2. tříd  v baseballu - ZŠ Bučovice 711

14.6.   Olympiáda žáků základních škol v Bučovicích  - ve spolupráci s MAS, určeno pro 4., 5. třídu

18.6.   Školní výlet - Punkevní jeskyně, propast Macocha

20.6.   Pasování prvňáčků na čtenáře

25.6.   Rozloučení se žáky 5. třídy v 15.00 hodin

28.6.   Předání vysvědčení za 2. pololetí
 
Družina  26.6.2024 - návštěva knihovny    projekt "Prázdniny"
 
 
 
 

 

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024 - 1. pololetí

ZÁŘÍ

   4.9.   Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

 18.9.   Podzim na dědině (Skanzen Strážnice)  2. -5. třída
 20.9.   Zlatý meč sv. Václava - Knihovna Letonice  - ŠD
 19.9.   Společné třídní schůzky
 29.9.   Projektový den - Záchranné složky - ČČK, HZS
 

ŘÍJEN

  2.10.  Konzultační den

  3.10   Hudební pohádka "O Smolíčkovi"

  4.10.  Roztančená škola - akce "Děti v pohybu" - podporujeme zdravý pohyb žáků

 25.10.  School stars - talentová soutěž organizovaná žáky 5. třídy

 30.10   Jak Zdravík a Jedlík uzdravili Betynku - preventivní program    1.,2.,3. třída

            

 

LISTOPAD

 2.11.  Drakiáda  

 6.11.  Jak Zdravík a Jedlík uzdravili Betynku - preventivní program   4.,5. třída  

 6.11.  Konzultační den

10.11.  Projektový den " sv. Martin"

15.11.  Vánoční fotografování  - v 10.00 hod

16.11   Hravá škola - deskové hry

21.11.  Třídní schůzky  15.00 - 17.00

21.11.  Knihovna Bučovice ( slavné dvojice a party v dětské literatuře) - 3. třída

24. 11. Preventivní program " DOBRONAUTI "    2. - 3. třída - Hvězdný tým

                                                                     4. - 5. třída - Zpátky v čase

 

PROSINEC

Pochod napoleonských vojsk Letonicemi

 3.12.   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 16.00 hodin

 4.12.   Konzultační den

 5.12.   Mikulášská nadílka, vánoční koncert v kostele

18.12.  Hudební skupina Marbo - výchovný koncert

20.12.  Základní škola v období adventu - den otevřených dveří  od 15.00 - 18.00

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________