Pedagogický sbor ve školním roce 2021/2022

Správně složený tým pedagogů je náš dlouhodobý cíl.  Stále se nám ale nedaří zapracovat mužské kolegy, kteří by byli pro mnohé žáky vzorem. Pro pedagogický sbor je charakteristická dobrá spolupráce mezi pedagogy, ochota přijímat odpovědnost za řešení úkolů, aktivní a individuální přístup k dětem.

 

Učitelé

Vedení školy:

Ředitelka:                             Mgr. Tamara Kuchtová 

 

Učitelský sbor:

Třídní učitelka 1. třídy:           Mgr. Lenka Urbancová

Třídní učitelka 2. třídy:           Mgr. Andrea Fialová

Třídní učitelka 3.třídy:            Mgr. Jana Lokajová

Třídní učitelka 4.třídy:              Mgr. Jana Spáčilová

Třídní učitelka 5.třídy:            Mgr. Tamara Kuchtová

  3. a 5. ročník jsou částečně spojeny.                                                                            

Vychovatelka:                       Marcela Váradiová

Školní asistentka:                  Renata Jacková
  

Ostatní zaměstanci:

Školnice:                               Věra Moudrá

Uklízečka:                              Ilona Ficová