Kroužky ve školním roce 2023/2024

Kroužky začínají v měsíci říjnu
 

Pondělí

 
Zdravotní kroužek    3.,4.,5. třída    14.00 - 15.00 hod      vede p.Moudrá
 
Medvídci                           1. třída    14.00 - 14.45 hodin         vede p. uč. L. Urbancová a 
                                        2. třída    14.50 - 15.35 hodin                 p. S. Lokajová   
              

Úterý

 
Veselá věda                                   14.15 - 15.15 hodin     vede p. Kučerňáková
 
       

Středa

 
Šikulky                   3., 4., 5.třída     15.00 - 17.00 hodin   vede p. Moudrá, p. Davidová
 
 

Čtvrtek

 
Náboženství                                  13.15 - 14.00 hod     vede p. farář  Bejček
 
"Klubíčko"              3., 4., 5. třída    14.00  - 14.45 hod    vede p. Urbancová, p. Jacková
 
Volejbal                    4.,5. třída       17.00 - 18.00 hod     vede p. Jan Ježorek

                                        

 
 

Pátek 

 
Detašované pracoviště ZUŠ Bučovice - Hra na hudební nástroj   (po domluvě se ZUŠ)    povede p. uč. Novozámská