Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

 
Výchovný poradce: Mgr. Jana Lokajová
 
Školní metodik prevence: Mgr. Andrea Fialová