Oznámení o zasedání školské rady: 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Souhrn usnesení ze zasedání školské rady:

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

Volební řád školské rady

 

volební řád školské rady.pdf (305642)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě výsledků volby do ŠR byla zvolena 

jako zástupce rodičů Mgr. Jarmila Rotreklová.

Školská rada

 
Při ZŠ Letonice působí školská rada.
 

Školská rada se zřizuje podle § 167 – 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004 v jeho pozdějším znění.

 

Kontakt na školskou radu: skolskarada.let@seznam.cz