_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě výsledků volby do ŠR byla zvolena 

jako zástupce rodičů Mgr. Jarmila Rotreklová.

                                                                          Publikováno 20.11.2020

Školská rada

 
Při ZŠ Letonice působí školská rada.
 

Školská rada se zřizuje podle § 167 – 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004 v jeho pozdějším znění.

 

členové školské rady:

zástupci zřizovatele - Vladislav Zouhar

zástupci rodičů - Ing. Eva Míčová, Ph.D.

zástupci školy - Marcela Váradiová
 

Kontakt na školskou radu: skolskarada.let@seznam.cz

Zápis z jednání školské rady

listopad 2019

 

Zápis z jednání školské rady 

září 2019

Zápis z jednání školské rady

květen 2019