Učitelé

19.03.2010 20:04

 

Vedení školy:

Ředitelka:                     Mgr. Jana Spáčilová 

 

Učitelský sbor:

Třídní učitelka 1. třídy:    Mgr. Iva Doleželová

Třídní učitelka 2. třídy:    Mgr. Jana Spáčilová

Třídní učitelka 3. třídy:    Mgr. Tamara Kuchtová

Třídní učitelka 4. třídy:    Mgr. Jana Lokajová

Třídní učitelka 5. třídy:    Mgr. Marie Zbořilová
  

Ostatní zaměstanci:

Školnice:                       Věra Moudrá

Vychovatelka:                Marcela Váradiová