Historie školy

Vysoký počet narozených dětí přispěl roku 1838 k založení jednotřídní školy v místě dnešní pošty. Také tato škola později nestačila, a tak byla roku 1889 rozšířena o druhou a roku 1901 o třetí třídu. Počet žáků byl poměrně velký – v 1. třídě 61 žáků, ve 2. třídě 41 žáků a ve 3. třídě 28 žáků. V roce 1920 byl odhlasován fond na přestavbu staré školy ve výší 30 000 korun. V roce 1928 bylo zakoupeno místo, udělány plány, ale ke stavbě nedošlo. V roce 1935 se znovu objevila nutnost rozšíření školy. Dne 3. 5. 1937 se začalo se stavbou, která velmi rychle pokračovala. Na práci se podíleli většinou domácí zedníci a dělníci.

Veřejná slavnost na paměť stého trvání školy a postavení nové školní budovy byla uspořádána 29. května 1938. Školní rok 1937/38 byl slavnostně zahájen v nové školní budově. V 1. třídě bylo 42 žáků, ve druhé 45, ve třetí 42, ve čtvrté 41, v páté 30 a v šesté třídě 37 žáků – celkem 116 hochů a 121 dívek, tj. 237 žáků celkem. Ve školním roce 1944/45, kdy se blížila Rudá armáda, starou i novou školu obsadili němečtí a maďarští fašisté. Po osvobození obce Rudou armádou 27. dubna 1945 se škola stala dočasným domovem sovětských vojáků, kteří se zde zdrželi do 7. května 1945.

V prvním roce po skončení války nastaly změny ve stavu žactva. 6. - 8. ročník byl přesunut do Bučovic a v důsledku osídlovací akce opustila spousta rodin i žáků Letonice a odešla do pohraničí. Z dřívějších 246 žáků jich zůstalo pouze 99. V roce 1958 byla postavena přístavba školy a v roce 1971 byla celá škola vybavena novým nábytkem a moderně upravena. V následujících letech byla provedena další dostavba školy, zřízena družina a jídelna.

Budova školy z roku 1973

Budova ZŠ letonice z roku 1973