Organizace vyučování

 

 

Hodina

 

Začátek hodiny

 

Konec hodiny  

(hod.)

     
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 10:00 10:45
4. hodina 10:55 11:40

5. hodina

6. hodina

11:50

12:45

12:35

13:30

 

Dohledy učitelů

Učitelé nastupují do školy a k ostatním akcím (zájezdy, výlety…) nejpozději 30 minut před zahájením (viz. Pracovní řád zam. školy).Dohledy nad žáky vykonávají po celou dobu vyučování (akce) a to především ve své třídě a v určených prostorách školy (chodby, šatny, školní jídelna, sociální zařízení, tělocvična).

 

Před vyučování v šatnách                                 7:30 -   8:00 hod.                    dle rozpisu dohledů

Po vyučování v šatnách                                   11:40 - 12:00 hod.                   tř. učitelé

                                                                    12:35 - 13:00 hod.                   tř. učitelé

Dohledy na chodbách                                                  

1.- 5. třída                                                     Pondělí - Pátek                         dle rozpisu dohledů

 

Výdej obědů

 

Den             11:40 hod.             12:35 hod.               
Pondělí 1., 2., 3. 4., 5. 
Úterý 1., 4. 2., 3.,5.
Středa 1., 2. 3., 4.,5.
Čtvrtek 1., 2. 3., 4.,5.
Pátek 1., 2. 3., 4., 5.