Školní vzdělávací program byl aktualizovaný k 1.9.2023.

Jeho obsah byl schválen Školskou radou dne 28.8.2023

Dokument je uložen a k nahlédnutí na ředitelství ZŠ Letonice.

 
publikováno 30.8.2023
____________________________________________________________________________________________________________________________________